FAQ

Veel gestelde vragen over Lions

 • Serviceclubs zijn toch elitair en niet meer van deze tijd?

Juist in een maatschappij waarin de overheid zich steeds meer terugtrekt en particulier initiatief aanmoedigt, worden de activiteiten van Lions belangrijker. Dat de leden van serviceclubs hierbij vanuit hun professionele achtergrond vaak bovengemiddeld actief zijn, is eerder coöperatief dan elitair.

 • Hoeveel tijd kost het om Lion te zijn?

Lionsclubs in Nederland organiseren op twee vaste avonden per maand een bijeenkomst. Doorgaans is het een avond met een gezamenlijke maaltijd, gecombineerd met een werkvergadering. De avond is vaak gericht op actuele onderwerpen. Daarnaast wordt van de leden de nodige inzet verwacht bij clubacties om fondsen te werven. Verder vragen bestuurs- en commissiewerk tijd. Ook wordt steeds meer aandacht gegeven aan immateriële dienstverlening door de individuele Lion of als Lions gezamenlijk.

 • Wordt van mijn partner ook inzet verwacht?

Nee, maar steun en inzet van partners is natuurlijk altijd welkom.

 • Wat betekent het clublidmaatschap financieel?

De leden van een Lionsclub betalen contributie. Dit is inclusief uw tweewekelijkse dinerkosten, locatiekosten, exclusief de drankjes.

 • Moeten leden ook zelf bijdragen bij de inzameling van gelden voor Lions projecten?

Nee, wel wordt praktische inzet verwacht bij het organiseren van fondswerving.

 • Kunnen mannen en vrouwen lid worden van dezelfde Lionsclub?

Ja, Lionsclub Amsterdam ’t IJ is een gemengde club.

 • Is het Lions lidmaatschap gebonden aan iemands woon- of werkplaats?

Lions speuren in hun eigen werkgebied naar maatschappelijke organisaties die hun hulp nodig hebben. Daarom zoekt een club nieuwe leden in haar eigen werkgebied.

 • Wat gebeurt er met het lidmaatschap als je verhuist?

In dat geval is het praktisch om ook van club te veranderen. In de nieuwe woonplaats kan de Lion zich aanmelden bij een lokale club.

 • Is de aanwezigheid van Lions op clubbijeenkomsten verplicht?

Het lidmaatschap van een Lionsclub is niet vrijblijvend, aanwezigheid op clubbijeenkomsten is essentieel om de vriendschapsbanden te onderhouden en deelname aan activiteiten te bevorderen.

 • Moet je als Lion toespraken kunnen houden?

Het is maar wat je onder een toespraak verstaat. Iedereen zal in de club wel eens wat moeten zeggen.

 • Is er een grens aan het aantal Lions per club?

Dat beslist elke club voor zich. Het aantal leden per club schommelt tussen de 20 en 40.

 • Wat is het verschil tussen een sociëteit en een Lionsclub?

Bij een sociëteit draait het om relaties en onderling hulpbetoon. Bij Lionsclubs is kameraadschap de basis voor gezamenlijke en belangeloze inzet bij dienstverlening aan de samenleving.

 • Hoe lang geldt het lidmaatschap?

In principe voor het leven. Maar ieder lid kan op elk moment het lidmaatschap opzeggen.

 • Welke leeftijdsgrenzen gelden bij nieuwe Lions leden?

De wensen voor wat betreft de (maximale) leeftijd van nieuwe leden verschillen per club. Dat hangt samen met een evenwichtige leeftijdsopbouw, mede met het oog op de toekomst van de club.

 • Bestaan Lionclubs voornamelijk uit grijze leden?

Nee. Lionsclubs zoeken hun nieuwe leden vooral onder jongere kandidaten.

 • Zijn er eisen ten aanzien van levensbeschouwing en/of politieke voorkeur?

Nee.

 • Is het dragen van het Lionsspeldje verplicht?

Nee, maar veel leden zien het als een goede zaak om als Lion herkenbaar te zijn. Hiermee geven ze aan dat ze lid zijn van een organisatie die als motto heeft ‘We Serve’.

 • Hoe is de gang van zaken bij het werven van nieuwe leden?

Een aspirant-lid wordt door één van de leden van de club (sponsor) voorgesteld aan de ledencommissie. Als de kandidaat past in het clubprofiel wordt de naam met enige informatie over zijn of haar persoon voorgelegd aan andere clubleden.

 • Hoe communiceren de Lions met de samenleving?

Elke Lionsclub heeft daar eigen ideeën over. Veel clubs publiceren berichten over hun acties in de lokale media en op internet. De nationale organisatie heeft de website www.lions.nl met nieuws over activiteiten, projecten en nieuwe ontwikkelingen. Verder ontvangen de Nederlandse Lions het blad ‘The Lion’, dat zes maal per jaar verschijnt.

 • Wat zijn per saldo de voordelen van het Lions lidmaatschap?

Lions krijgen bijna vanzelf interessante contacten met zeer uiteenlopende mensen en zaken. Men ervaart hierdoor nog eens extra, dat er meer is in de wereld dan de eigen vertrouwde kring. Juist de mogelijkheid dat Lions hierbij hun kwaliteiten op alternatieve manieren kunnen inzetten geeft een heel aparte voldoening. Lions maken op deze wijze dan ook dikwijls nieuwe vrienden.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial