Geschiedenis

In 2017 vierden we het centennial, het 100-jarig bestaan van de Lions-organisatie. Wereldwijd zijn er 45.000 clubs in 192 landen. Met ruim 1,3 miljoen leden zijn de Lions de grootste serviceorganisatie ter wereld.

HET ONTSTAAN

Eind 1900 ontstonden in de Verenigde Staten serviceclubs. Dit waren initiatieven van mannen die zich wilden inzetten voor goed burgerschap. Vaak waren dat ‘businessman’s circle’s’. De Amerikaan Melvin Jones (foto) kwam als lid van zo’n ‘circle’ tot het inzicht dat een grote groep invloedrijke zakenmannen een machtig potentieel zou kunnen vormen in het belang van een betere samenleving. Hierop bundelde hij in 1917 te Dallas (Texas) een groot aantal ‘circle’s’ tot de Association of Lions Clubs. Nadat ook in Canada Lionsclubs waren opgericht, werd de oorspronkelijke naam gewijzigd in The International Association of Lions Clubs, nu kortweg Lions International. Na de Eerste Wereldoorlog ontstonden ook Lionsclubs buiten het Amerikaanse continent. Vanaf de tachtiger jaren worden vrouwen ook lid van Lionsclubs.

Lionsclubs in Nederland

De eerste Nederlandse Lionsclub werd in 1951 in Amsterdam opgericht; Den Haag en Rotterdam volgden. Tegenwoordig tellen we in Nederland circa 400 Lionsclubs met 11.500 leden. Elk jaar komen er nieuwe Lionsclubs bij.

Lionsclub Amsterdam ’t IJ

Lionsclub Amsterdam ’t IJ haar Charter op 8 juni 2013 in ontvangst genomen. Met de oprichting kwam Lions direct in een buurt vol ontwikkeling (Oost) om zo optimale feeling te hebben met problematieken en vooral de te steunen initiatieven en mensen. Daarnaast biedt de club, met haar identiteit, een alternatief voor met name jonge enthousiaste vrijwilligers die elders geen aansluiting vonden.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial