’t IJ heeft weer een 2e VDG

Op 3 november werd op de druk bezochte Ledenontmoetingsavond van ons district in het Amstel Boathouse te Amsterdam ons lid Robertjan Reininga tot 2e ViceDistrictsGouverneur gekozen. Vol enthousiasme heeft onze club Robertjan gepromoot en hem succes gewenst in zijn nieuwe functie.
Robertjan zal onze andere clubgenoot Arjan opvolgen in het district.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial