LCIF Refugee Assistance Grant – District 110 AN

Eind 2015 heeft het Lions District 110 AN een aanvraag gedaan bij Lions Clubs International Foundation voor een LCIF Refugee Assistance Grant. Deze grant is bedoeld voor de allereerste hulp en nood. Een bedrag van maar liefst 15.000 dollar werd toegekend!

Mark van Wijngaarden en Marjolein Goedhardt-Westerbaan hebben de grant aanvraag opgesteld en ingediend. Lionsclub Amsterdam ’t IJ heeft namens het district een projectgroep opgericht, waar ook Anke Eweg van Lionsclub Amstelveen Mingle deel van uitmaakte, om dit prachtige bedrag op een goede manier te kunnen besteden.

In Nederland zijn er eind 2015 en begin 2016 veel vluchtelingen binnengekomen die opgevangen werden op noodopvang locaties. De overheid zorgde voor een bed, bad en brood regeling, die zeer sober bleek. De LCIF Refugee Assistance Grant leek perfect om voor een aanvulling op deze sobere regeling te dienen.

Helaas werden we al snel ingehaald door de realiteit en werden de noodopvanglocaties gesloten. De vluchtelingen stroomden door naar AZC’s en vele werden al snel statushouder. Daarmee was de allergrootste ‘nood’ over. In overleg met en met hulp van LCIF hebben wij een aangepast voorstel ingediend om het geld op een andere manier aan vluchtelingen te kunnen besteden.

Het resultaat hiervan is een zeer grote hoeveelheid aan lesmateriaal om mensen de Nederlandse taal te kunnen leren. Te denken valt hierbij aan lesboeken, woordenboeken, maar ook taalspelletjes en boeken speciaal voor kinderen. Boekhandel Venstra uit Amstelveen heeft ons hierin zeer goed geholpen en deze boeken voor een mooie prijs kunnen aanbieden. Het lesmateriaal zal gebruikt worden op opvanglocatie De Sluis in Zaandam. Een zeer grote groep vluchtelingen krijgt daar Nederlandse les van vrijwilligers.

Op vrijdag 28 oktober is het lesmateriaal aangeboden aan de vluchtelingen en vrijwilligers van De Sluis. Met veel enthousiasme namen zij de boeken en spellen in ontvangst! Een van de vrijwilligers van De Sluis, Els van der Pol, bracht bracht prachtig onder woorden wat de boeken voor haar en de vluchtelingen betekenen: ‘Als je luistert naar de mens krijg je ook gesprekken. Een mens heeft een verleden en een toekomst. Met een boek krijg je een gesprek en ontdek je wat over de mensen. Een boek brengt de mens in gesprek met de mens’

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial